Typezetjes
(1029) D00 Coup de L'escalier Val der koningen - Muller,J Raman,Frederik
Amsterdam, 22-02-1939


Ooit heb ik geleerd dat een dam eigenlijk een Dame is, Jeu de Dames is dus spel der Koninginnen, afgeleid van het schaken.

Inmiddels weet ik dat Dam niet afgeleid is van het stuk uit het schaakspel die men Dame noemt, een naam die pas begin 16e eeuw in zwang kwam, maar meer verwijst naar de promotierij (die het Schaken ook kent, weet alleen niet meer of dat altijd zo geweest is). Als ik mij goed herinner is het afgeleid van een woord wat bijzondere plaats betekent.

Even gegoogled:
Citaat: De laatste rij velden, de promotierij, speelt in het damspel een overheersende rol. In de ogen van de tegenspeler is dat de laatste linie of wal die een vijandelijke schijf van promotie af kan houden. De Franse spelnaam zou hiernaar genoemd zijn, dus met letterlijke betekenis ‘spel van dammen’. Blijkens de Franse literatuur van de 16e eeuw is de associatie met dame ‘dijk, wal’ volledig verloren gegaan, wat voor latere etymologen de weg vrijmaakte om (jeu des) dames terug te voeren op dame ‘schaakkoningin’, zie ? dame. Temporeel is deze etymologie echter onhoudbaar, daar de schaaknaam dame pas begin 16e eeuw in gebruik begint te komen.
Einde citaat.

Vandaar dat de term King (Koning), internationale term voor Dam, niet in tegenspraak is met de naam Dammen, wat immers niets van doen heeft met Dames.

Bij de val der koningen gaat het er om dat de Koningen van de tegenstander een voor een vallen, en via een cascaderend effect als een trap steeds hoger reiken totdat de slagrij bereikt is, wat ik bedoel wordt aanstondsduidelijk.

Schitterende winst Raman Val der koningen

25...24-29!! 26.33x24 19x30 27.28x17 11x44 28.49x40 14-19 29.35x13 15-20 30.25x14 2-8 31.13x2 3-9 32.14x3 Nu vallen de 2 koningen (zouden er ook meer kunnen zijn maar die heb ik niet gevonden in de praktijk) alsof een trap beklommen wordt.
1-7 33.2x11 6x17 34.3x21 16x49 35.40-34 49-16 Stelt 26-31 aan de orde
Zwart wint.

Een 10 met een griffel!
0-2
(1030) D01 Coup de L'escalier Val der koningen - Agafonow,Wladimir Krotchenkov,Sergey
Wch Corr, 01-01-1986


21-26?, zwart staat veel beter maar geeft wit hier een remise kans.

32...21-26? 33.38-33! 29x49 34.48-42 26x48 35.50-44 49x40 36.45x34 48x30 37.35x11 16x7 38.28x10 5x14 39.27-22 Wit kan doorbreken op zwarts korte vleugel en gaat remise maken, omdat zwart dat niet kan verijdelen zonder dat schijf 25 vastgehouden wordt.

1-1All games on this page as PDN here

Generated with Turbo Dambase 5.0